Revízie elektrickej inštalácie domov a bytov

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v domoch, bytoch, chatách, spoločných a iných priestoroch s dôrazom na zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti danej inštalácie.

Vykonávaním pravidelnej revízie viete predísť rôznym problémom s inštaláciou, ktoré môžu ohroziť Vás a Vašich blízkych. Navyše poisťovne pri poistnej udalosti vyžadujú dokladovanie vykonanej revízie, inak môžu výrazne krátiť až úplne odmietnuť plnenie poistnej udalosti.

Revíziu – overenie stavu a bezpečnosti elektrickej inštalácie má majiteľ nehnuteľnosti povinnosť vykonávať v pravidelných lehotách, ktoré určuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z. S určením lehoty revízie Vám radi poradíme.