Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrickej inštalácie domov, bytov, firiem, bleskozvodov, spotrebičov, náradia a pracovných strojov aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a banských priestorov!

Revízie pre firmy, organizácie a samosprávy


Revízie domových a bytových inštalácii

Revízie bleskozvodov


Revízie elektrických spotrebičov


Revízie elektrického ručného náradia


Revízie pracovných strojov


Revízie v Priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Revízie v banských priestoroch a prevádzkach